Điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Hôm nay (11/11), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Quyết định bổ nhiệm do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị

Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng Nguyễn Thanh Nghị.

Quyết định bổ nhiệm do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị trong văn bản ban hành trước đó 1 ngày (10/11), xét đề nghị của Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ.

Ông Nguyễn Thanh Nghị  (35 tuổi) là Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kiến trúc TP.HCM nay được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.